CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC ALADDIN – CHI NHÁNH CẦN THƠ

Số 23B/6, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

Tel: 0396 909 299

Email: aladdincantho@gmail.com